Zákaz kouření na veřejnosti. Rouška nesmí z obličeje

Pokud policie přistihne na veřejnosti kuřáka bez roušky či bez masky, může mu udělit až desetitisícovou pokutu.


Situace, kterou je možné vidět na veřejnosti každou chvíli: napřed se objeví dým, pak kuřák bez roušky. A ne všechny napadne za současné situace si roušku nasadit, když okolo nich někdo prochází. Přitom jim to přikazuje usnesení vlády, která zakazuje pohybovat se na veřejnosti bez šátku, roušky nebo respirátoru.


„Podle mimořádného opatření se na veřejnosti, tedy mimo bydliště, musí chodit pouze se zakrytými ústy a nosem. Kuřáci by tedy měli kouřit pouze v soukromí,“ varuje mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Na totéž upozorňuje i ministerstvo zdravotnictví. Úřad samozřejmě připouští určité výjimky. Sundání roušky na nezbytně nutnou dobu, jako je například užívání tabákových výrobků, doporučujeme pouze v místě, kde nebude možné ohrozit ostatní občany. Pokud bude kuřák dodržovat mimořádné opatření, nemůže kouřit v blízké přítomnosti jiných osob. Jinými slovy pokud budete třeba v parku a někdo kolem vás projde, už ho můžete ohrozit.