Jak Lowa a Tobi vybombili Helax Graffiti

Honili je policajti. Šlo jim o život. Nebo ne?

Sleduj, jak Lowa s Tobim vybombili brutální Helaxácké graffiti ve videu od KHOMA!