Vyhraj 3x iPhone 8!

Pořadatel Soutěže:

MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 120 00, IČ: 276 04 942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148. pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Vyhrajte iPhone 8“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

 

Doba soutěže:

Soutěž probíhá v době od 6. 11. 2017 do 15. 12. 2017 (dále jen „Doba soutěže“).

Soutěžící. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Shrnutí pravidel:

Soutěž startuje 6.11.2017. Soutěž o 3 iPhony je rozdělena na 3 části. Každá část trvá 2 týdny, z čehož 9 dní se volá.

Dané soutěžní kolo je ukončeno losováním a výherce získává iPhone 8.

Co pro výhru udělat:

 • Poslouchat Helax a pořad Hafo Kruté Odpolko s Kminem & Marssy, který běží každý všední den 14:00 - 17:00. 
 • Znát hesla. Hesla zjistíte při návštěvě čajovny Antakarana. Budou umístěna v jakémkoliv nabídníku.
 • Čekat ve vysílání na soutěžní signál. Kdo se dovolá na soutěžní signál jako první a sdělí 1 heslo z 9, které ještě nebylo v soutěžním kole řečeno, postupuje do slosování o 1 iPhone v daném soutěžním kole.

Soutěžící má pouze 1 možnost říct správně heslo, oprava soutěžícího není možná. Jméno soutěžícího, který splní všechny podmínky, bude napsáno na lístek a vhozeno do osudí.

Zároveň na Facebooku rádia Helax bude souběžně probíhat soutěž ‘'poslední komentář vyhrává’’. V každém soutěžním kole vybereme 2 vítězné poslední komentáře, které přidáme na konci soutěžního kola do osudí. Tímto dostanou možnost zůčastnit se slosování o 1 iPhone 8.

 

Princip Soutěže.

Soutěž potrvá celkem 6 týdnů. Soutěž je rozdělena na 3 části. Každá část trvá 2 týdny. Soutěží se 9x v daném soutěžním kole.

 • první část soutěže 6.11. - 17.11. 2017
 • druhá část soutěže 20.11. - 1.12. 2017
 • třetí část soutěže 4.12. - 15.12. 2017

Na konci každé části soutěže proběhne losování. Výhra (1x iPhone 8 64GB) se losuje 17.11.2017, 1.12. 2017, 15.12. 2017.

Na každou část soutěže je připraveno 9 hesel na každý soutěžní den. Hesla jsou umístěna v provozovně Antakarana s.r.o., se sídlem Dolní 782/65, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh.

Každý pracovní den se na ''soutěžní signál'' dovolá jeden soutěžící. Soutěžící má pouze 1 možnost říct správně heslo, oprava hesla není možná.

Pokud soutěžící řekne heslo, které v daném soutěžním kole nepadlo a které si sám aktivně vyhledal v čajovně Antakarana, automaticky postupuje do slosování o iPhone 8. Na konci každého soutěžního kola (17.11.2017, 1.12. 2017, 15.12. 2017.) proběhne losování všech účastníků daného soutěžního kola.

Každý účastník se může zůčastnit soutěže jen v jednom soutěžním kole a má nárok pouze na 1 výhru (iPhone 64GB).

Pořadatel po skončení každého soutěžního kola vybere losováním 1 výherce. Každý Výherce získá v Soutěži tuto výhru: nový iPhone 8 64GB.

Současně bude na www.facebook.com/helax937 probíhat online soutěž ‘'poslední komentář vyhrává’’. Soutěž bude rozdělena na 3 části:

 • první část soutěže 6.11. - 17.11. 2017 
 • druhá část soutěže 20.11. - 1.12. 2017 
 • třetí část soutěže 4.12. - 15.12. 2017

V každé části soutěže bude probíhat na www.facebook.com/helax937 2x online soutěž ‘'poslední komentář vyhrává’’. Každá online soutěž poběží 1 pracovní týden. Tedy 2 pracovní týdny v daném soutěžním kole.

Online soutěže na www.facebook.com/helax937 budou probíhat v těchto termínech:

 • 6.11. - 10.11. 2017
 • 13.11. - 17.11. 2017
 • 20.11. - 24.11. 2017 
 • 27.11. - 1.12. 2017
 • 4.12. - 8.12. 2017
 • 11.12. - 15.12. 2017

Z každého soutěžního týdne bude vybrán 1 soutěžící v online soutěži. Tedy 2 soutěžící v daném soutěžním kole. Pořadatel umožní výherci online soutěže účast na slosování v daném soutěžním kole.

Pořadatel sám určuje, kdy v daném soutěžním týdnu ukončí online soutěž.

Výherce online soutěže musí mít poslední komentář před stopkou Pořadatele. Každý soutěžící online soutěže smí postoupit do slosování pouze 1x. V případě, že soutěžící online soutěže byl již jednou vybrán do slosování, nebude mu umožněna účast na dalším slosování v jakémkoliv soutěžním kole. Výherce ve FB soutěži musí mít na FB své pravé jméno.

Pokud tato situace nastane, Pořadatel má právo vybrat soutěžícího, který je chronologicky nad odmítnutým soutěžícím, a který splňuje veškerá pravidla této soutěže.

 

Kontaktování Výherce.

Výherci se bude volat ze studia rádia Helax. A to v den losování soutěže. Vše bude zaznamenáno pomocí live streamingu na Facebooku.

 

Čerpání výhry a Podmínky čerpání Výhry.

Výhra bude Výhercům slavnostně předána fyzicky v kancelářích Pořadatele nebo v prostorách Antakarana s.r.o..

V případě velké dojezdové vzdálenosti či jiných okolností dojde k předání po vzájemné domluvě na jiném vhodném místě. A to následující den po slosování či později, podle domluvy.

Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizace Soutěže.

Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za připsání Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži.

Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na https://www.helax.cz.

Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na https://www.helax.cz.

 

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 31. 10. 2017.