Helax

KLAN 937

Staň se členem Klanu rádia Helax a buď u všeho jako první!

Jaké chystáme soutěže a další HOT novinky budeš vědět díky našemu info mailu, který je určen exkluzivně pro členy Klanu rádia Helax! 

 

Registrace

Jak funguje Klan 937

 

Členem Klanu se může stát každý, kdo se zaregistruje.

Pokud uvede člen při registraci i datum narození, zvyšuje svou šanci vyhrát něco na Helaxu právě na své narozeniny.

Abychom vám mohli třeba na na Vaše narozeniny volat, potřebujeme pochopitelně i číslo vašeho mobilu.

Členům Klanu pak už jen stačí uložit si číslo studia rádia Helax (777 937 937) do svého telefonu, ladit Helax a čekat na zavolání.

Klan 937 - pravidla

I. O Klanu

1. Klan 937 (dále jen „Klan“) je neformální sdružení příznivců rádia HELAX, kteří mají zájem účastnit se exkluzivních soutěží na rádiu HELAX a mít aktuální informace o dění na rádiu HELAX.

2. Klan je řízen společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 120 00, IČO: 27604942 (dále jen „MMS”).

 

II. Členství

1. Členem Klanu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která vyplní registrační formulář Klanu a zároveň poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři (jméno, příjmení, email, tel. číslo, nepovinně datum narození a město bydliště). Členství v Klanu je zdarma.

2. Osobní údaje budou zpracovávány společností MMS v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem zasílání informací o aktuálním dění na rádiu HELAX. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu trvání členství člena Klanu, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Klanu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas je možné odvolat písemním sdělením doručeným na adresu správce. Členové Klanu mají dále práva uvedené v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

3. Členství v Klanu je dobrovolné a nepřenosné.

4. Členství v Klanu je zaniká na základě žádosti člena Klanu, rozhodnutím MMS v případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři nebo v důsledku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5. Seznam členů je neveřejný a nebude postoupen žádným dalším subjektům.

6. V případě změny informací uvedených v registračním formuláři je člen Klanu povinen své údaje aktualizovat.

 

III. Výhody a pravidla Klanu

1. Členové budou jako první informováni o soutěžích a novinkách na rádiu HELAX

2. V případě, že člen Klanu uvede při registraci datum narození, může mu moderátor zavolat na jeho narozeniny a dát mu šanci vyhrát v aktuálně probíhající soutěži pro členy Klanu.

3. Na zavolání moderátora nemají členové Klanu nárok, a to ani v den svých narozenin.

4. Členové Klanu budou pravidelně informováni o aktuálním dění v rádiu HELAX, např.
o možnostech zakoupení vstupenek na akce rádia HELAX.

5. Společnost MMS si vyhrazuje právo upravit v případě nutnosti pravidla Klanu.

6. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. ledna 2015.

 

Kontaktní adresa:

MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Cihelní 111, Ostrava

email: klan937@helax.cz